Fauske, Nordland

På Fauske i Salten er det inngått tilvisningsavtale med kommunen, med rett til å tilvise inntil 40% av leilighetene i henhold til Husbankens system. Leilighetene er finansiert med lån fra Husbanken og eies av Orient Holding AS (morselskapet til Nordic Smart House).

Publisert med tillatelse fra Nordic Smart House.

Lyst på mer informasjon?

Send oss noen ord til post@safeliving.no
eller ring Børre på tel. 9163 5888