Alle innbyggere, uansett livsfase, skal kunne bo trygt og godt.

Gode løsninger for din kommune – akutt og på sikt

Kommuner som ønsker å bidra til å etablere utleieboliger, kan gi tilgang til regulerte og byggeklare tomter som vi kan kjøpe. Vi forventer ikke at kommunen skal bidra til finansiering av prosjektet, men er åpne for diskusjon.

Uansett kan vi ta oss av hele prosessen, fra grunnarbeid til utleie, og kan også tilby finansiering hvis det er ønskelig. For vi registrerer at det rundt om i landet er stor mangel på bolig, i forhold til langsiktige behov og mer akutt.

Byggeprosessen tar rundt 2 måneder. Det betyr at nabolaget får minimal belastning av trafikk, støv og støy i byggeperioden.

Utforming av leilighetsbyggene har stor fleksibilitet og kan enkelt tilpasses ulike tomter. Vi kan inngå avtale om langsiktig utleie av leiligheter, hvis dette er ønskelig, og vi kjøper gjerne vaktmestertjenester lokalt.

Boligene oppfyller Husbankens krav til lån til boligkvalitet. Safe Living AS står som låntaker og befolkningen får tilgang til flere boliger uten å belaste kommunenes økonomi.

Vi er opptatt av at folk i alle livsfaser skal kunne bo trygt og godt, og mener at sykepleierindeksen er en interessant måleenhet på dette området. Det er virkelig ikke bra at folk ikke skal kunne eie eller leie sin egen bolig i Norge i 2023.

Det ble bygget fem leilighetsbygg etter vårt konsept mellom 2019 og 2021, og alle er 100% utleide. Både beboere og kommuner er svært fornøyde med resultatet.

Nabotunet®

Gårdene

Leilighetene

Lyst på mer informasjon?

Send oss noen ord til post@safeliving.no
eller ring Børre på tel. 9163 5888